Πρόγραμμα εξοικονομώ

CityKlima

Το Πρόγραμμα

 

Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο:

 

 • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
 • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και επιδότησης τόκων δανείου.

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κατεβάστε τον οδηγό (.pdf) εφαρμογής του προγράμαμτος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023»

Πώς σας εξυπηρετεί η CityKlima στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»

 1. Κλήση από πελάτη
 2. Ζήτηση πληροφοριών – απόφαση υπαγωγής
 3. Ραντεβού για αποτύπωση του χώρου – προμελέτη
 4. Προσφορά με ενδεικτικές οικονομικές προτάσεις
 5. Από τη στιγμή που κάνει αποδοχή ο πελάτης αναλαμβάνουμε:
  • Παραγγελιοληψία
  • Μεταφορά εξοπλισμού στο χώρο του
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού
  • Παράδοση έργου σε απόλυτο χρόνο συνεννόησης
  • Κατόπιν παράδοσης του έργου ακολουθεί το οικονομικό σκέλος της επιδότησης βάσει του οδηγού εξοικονομώ χωρίς επιπλέον χρεώσεις προς τον πελάτη