Συντήρηση Αντλιών

sunthrhsh

Γιατί πρέπει να συντηρώ την αντλία θερμότητας;

  Κατά μέσο όρο, μια αντλία θερμότητας έχει διάρκεια ζωής περίπου 15 χρόνια. Ωστόσο, μια καλά συντηρημένη αντλία θερμότητας θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικά έως και 20-25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ο τεχνικός θα ελέγξει τη συνολική εικόνα της εγκατάστασης καθώς και την απόδοση της αντλίας θερμότητας, για να διασφαλίσει ότι το σύστημα σας δουλεύει σωστά και σας παρέχει το ύψιστο επίπεδο άνεσης στο σπίτι σας. Η συντήρηση μιας αντλίας θερμότητας θα διασφαλίσει επίσης την ισχύ της εγγύησης σας.

Πόσο συχνά πρέπει να συντηρώ την αντλία θερμότητας μου;

  Η συντήρηση του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας, όπως και κάθε άλλου συστήματος θέρμανσης, πρέπει να είναι ετήσια. Η μεσολάβηση ενός έτους, από τη μια συντήρηση στην επόμενη, δεν είναι απλώς θέμα σύμβασης και τάξης. Έχει να κάνει και με τον κύκλο λειτουργίας, χειμώνα-θέρους, θέρμανσης-ψύξης και την αποφυγή χρονιών προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος. Προτείνουμε η συντήρηση της αντλίας θερμότητας να γίνεται τους θερμούς μήνες, έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία πέφτει το χειμώνα, να είστε σίγουροι ότι η αντλία θερμότητα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.
sunthrhsh

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση μιας αντλίας θερμότητας;

  Η συντήρηση της αντλίας θερμότητας καλύπτει ένα εύρος δοκιμών, ελέγχων και επιθεωρήσεων, μέσω των οποίων ο συντηρητής μπορεί να εκτιμήσει την ασφάλεια και την απόδοση της. Είναι σημαντικό να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση περιλαμβάνει: Ολοκληρωμένο εξωτερικό οπτικό έλεγχο – Ελέγχους θερμοκρασίας – Έλεγχος κυκλώματος θέρμανσης (οπτικός και διαγνωστικός) – Ελέγχους πίεσης νερού κυκλώματος και ψυκτικού μέσου – Ελέγχους για διαρροές – Ελέγχους ηλεκτρολογικών συνδέσεων – Χημικό καθαρισμό ψυκτικών στοιχείων – Καθαρισμό φίλτρων νερού – Εξειδικευμένες συμβουλές για την λειτουργία και την χρήση της μονάδος.